Facebook

<< Wróć

■ Fabrykaremontow.pl udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje na temat realizowanej inwestycji, umowy oraz dokumentacji technicznej, które zostały przez Strony ustalone.
■ Podejmujemy się realizacji projektów, co do których nie mamy wątpliwości, że wykonamy je planowo i profesjonalnie.
■ Realizujemy inwestycje w sposób nieuciążliwy zarówno dla Klienta jak również innych firm będących najemcami tego samego budynku.
■ Współpracujemy z innymi wykonawcami inwestycji mając na uwadze zawsze dobro Klienta.
■ Prowadzimy prace zgodnie z umową zawartą z Klientem, na bieżąco informując Go o zakresie prowadzonych prac i zdarzeniach mogących wpłynąć na jakość bądź terminowość inwestycji.
■ Umożliwiamy Klientowi wstęp na teren prowadzonych prac, jednocześnie weryfikując bezpieczeństwo takich wizyt podczas kolejnych etapów prac.
■ Przestrzegamy wszelkich obowiązujących w danym kraju przepisów, w tym przepisów BHP.
■ Posiadamy pełne ubezpieczenie zapewniające bezpieczeństwo naszemu Klientowi
■ Stosujemy wyłącznie bezpieczne materiały posiadające niezbędne certyfikaty.
■ W przypadku konfliktów w procesie inwestycji podejmujemy kroki by dojść do porozumienia w sposób umożliwiający Stronom mediacje.
■ Zobowiązujemy się do rzetelnej i uczciwej współpracy z Dostawcami, tworzenia atmosfery zaufania do swoich intencji i działań.
■ Prowadzimy proces rekrutacji w sposób przejrzysty dla obu Stron. Nie dyskryminujemy Kandydatów ze względu na płeć, narodowość, rasę, tożsamość płciową, wyznanie, wiek - jedynym kryterium ocenianym podczas rekrutacji są kompetencje Kandydata.
■ Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa pracy oraz BHP. Tego też wymagamy od Pracowników.
■ Pracownicy podlegają ocenie ich pracy oraz procesowi podwyższania ich kwalifikacji.
■ Szkolenia specjalistyczne są ważnym i niezbędnym elementem rozwoju Pracowników.
■ Fabrykaremontow.pl posiada jasny i uczciwy system wynagradzania i premiowania swoich Pracowników.
■ Fabrykaremontow.pl zobowiązuje do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk zarówno wobec Pracowników firmy jak i wszystkich Podwykonawców.
KLIENCI
PRACOWNICY
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

Fabrykaremontow.pl Sp. z o.o.
ul. Działkowa 22

05-092 Łomianki

tel. +48 792 113 222
email:
biuro@fabrykaremontow.pl

Fabrykaremontow.pl Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/234, 01-031 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000575080, NIP: 527-273-51-55, REGON: 361017179, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, Członkowie Zarządu: Szymon Wojciechowski, Kamil Schmidt.

Facebook